Λάβετε υπόψη ότι τα χρηματοοικονομικά προϊόντα με περιθώριο (ανοιχτά), αντιπροσωπεύουν υψηλό επίπεδο κινδύνου για το κεφάλαιο σας. Το mejoresbrokersonline.net προτείνει να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε πλήρως τους έμμεσους και ξεκάθαρους κινδύνους και, εάν είναι απαραίτητο, να ψάξετε ανεξάρτητες ή εξειδικευμένες συμβουλές.

Αποποίηση ευθυνών

Ούτε το Mavarlon Investing S.L ούτε οποιοδήποτε πρόσωπο που συμμετέχει στο Mavarlon Investing S.L. θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που επήλθε ως αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα (κείμενα, γραφικά, εικόνες, βίντεο, συστάσεις, κ.λπ.). Mavarlon Investing S.L. σας υπενθυμίζει ότι όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα δεν είναι κατ’ ανάγκη σε πραγματικό χρόνο, τρέχουσα ή ακριβή, αλλά ενδεικτική. Σας συμβουλεύουμε να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τους έμμεσους και σαφείς κινδύνους, στο σύνολό τους, καθώς και να ελέγχετε την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρουσιάζονται εδώ πριν λειτουργήσετε με πραγματικά χρήματα. Το Mavarlon Investing S.L. συνεργάζεται ανεξάρτητα με διαφορετικές εταιρείες μέσω των προγραμμάτων σχέσεων τους και ως εκ τούτου ενδέχεται να λάβετε υπόψιν σας.